ТЪРГ БЪЛГАРСКО ИЗКУСТВО ХX-ХХI ВЕК – 5 декември 2018, 18:30 ч., хотел "Кристъл Палас", зала "Шипка"

10

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА (1882 – 1960)

„Ръкоцелуване“, цветни моливи/хартия, 26/40 см, неподписана

НАЧАЛНА ЦЕНА за двете картини: 4900 лв.

принтиране  |  оферта за наддаване  |  затваряне на прозореца  ]