Свържете се с аукционната къща
за информация за минали търгове
и произведения на изкуството.

Адрес:
София 1000, ул. “Хан Крум” 4а
тел.: 089 8812617, 02 9812617
e-mail:

Лица за контакти:
Росица Чушева
Румяна Йонева