автори:

СТОИМЕН СТОИЛОВ, р. 1944 г.
     

По стихове на Пенчо Славeйков, 1981 г.
офорт/хартия, авторско копие 25/16,5 см,
подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 400 лв.

 

По стихове на Пенчо Славeйков, 1981 г.
офорт/хартия, авторско копие, 25/16,5 см,
подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 400 лв.

 
 
горе
 
[  принтиране  ]