автори:

КАРЛ ЙОРДАНОВ (1905 – 1976)
     

Из Софийското поле, 1957 г.
офорт, 27/30см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 650 лв.

 

Върби, 1952 г.
офорт/хартия, 23/29 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 900 лв.

 

Брегът – Несебър, 1960 г.
акватинта/хартия, 25/33 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 900 лв.

 

Гърне с дюли
масл. бои/картон, 36,5/44,5 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2500 лв.

 
 
горе
 
[  принтиране  ]