автори:

ХРИСТО КАВАРНАЛИЕВ (1892 – 1951)
     

Нощно море, ок. 1930 г.
масл. бои/платно, 45/64 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 2500 лв.

 

Композиция, ок. 1940 г.
масл. бои/картон, 46/58 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 800 лв.

 

Руска зима, 1927 г.
масл. бои/картон, 50/66 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1500 лв.

 

Море, 1930-те години
гваш/хартия, 24/32 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 650 лв.

 

Скали, 1930-те години
гваш/хартия, 29/38 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 700 лв.

 

Цветя, 1946 г.
масл. бои/фазер, 64,5/49,5 см, подписана, датирана на гърба

НАЧАЛНА ЦЕНА: 1900 лв.

 
 
горе
 
[  принтиране  ]