автори:

БЕНЧО ОБРЕШКОВ (1899 – 1970)

 

 

 

Натюрморт, 1950-те
години масл.бои/платно, 53/47 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 12 000 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

Интериор, 1952 г.
масл.бои/платно, 73/92 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 79 000 лв.

Предложена на търг: 18 март 2009

 

На терасата, 1961 г.
маслени бои/платно 38/46 см, неподписана, монографирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 16 100 лв.

Предложена на търг: 23 март 2011

 

Празник, 1965 г.
масл. бои/платно, 66/65,5 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 21 500 лв.

Предложена на търг: 9 декември 2014

 

Композиция, 1948 г.
масл. бои/картон върху фазер, 50/41 см,
подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 6500 лв.

Предложена на търг: 9 декември 2014

 
 
горе
 
принтиране  ]