автори:

БЕНЧО ОБРЕШКОВ (1899 – 1970)

 

 

 

Натюрморт, 1950-те
години масл.бои/платно, 53/47 см, подписана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 12 000 лв.

 

Интериор, 1952 г.
масл.бои/платно, 73/92 см, подписана, датирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 79 000 лв.

 

На терасата, 1961 г.
маслени бои/платно 38/46 см, неподписана, монографирана

НАЧАЛНА ЦЕНА: 16 100 лв.

 
     
принтиране  ]